Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Khu vui chơi

Cập nhật 2014-12-31 09:35:27

Khu vui chơi liên hoàn dành cho học sinh có diện tích 40m2. Khu vui chơi cát: 15m2 Thảm cỏ nhân tạo dành cho các hoạt động thể chất và vui chơi với các trò chơi ngoài trời rộng 50m2