Thời gian biểu

Thời gian biểu

Tại Lớp Mầm non Montessori (MON) trẻ học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Có lịch năm học kèm theo. Lưu ý: Các ngày lễ, Tết… theo quy định của Nhà nước.)
- Giờ đón trẻ: từ 7h30 – 8h00
– Giờ trả trẻ: từ 16h30 – 17h00
– Nghỉ hè: 2 tuần (xem trên lịch năm học)
THỜI GIAN BIỂU
7:30 – 8:00
Đón trẻ
8:00 – 8:30
Bữa sáng
8:30 – 8:45
Thể dục ngoài trời
8:45 – 11:30
Hoạt động Montessori.
11:30 – 11:45
Vui chơi tại sân chơi đặc biệt bao gồm: Khu vui chơi liên hoàn, khu cát, sân cỏ nhân tạo…
11:45 – 12:15
Bữa trưa
12:15 – 14:00
Ngủ trưa
14:00 – 15:30
Học tiếng Anh
15:30 – 16:00
Bữa chiều
16:00 – 17:00
Trả trẻ
Lưu ý: Thời gian biểu sẽ thay đổi theo nhóm lớp và Lịch các sự kiện trong năm